Sonja Beets

 
   
 

Nederlands

English

Français

Deutsch

  Here should be an image  

multi-disciplinair kunstenares

multi-disciplinary artist

artiste multi-disciplinaire

multi-disziplinäre Künstlerin

   

I have recorded a new CD where I play the historical organ of St-Lô d'Ourville.
Here is an example: Sonata no 2 by Scarlatti

Please click here if you like to buy this CD

View Sonja Beets's profile on LinkedIn
   
   
   
   
   
   

... I find you as a composer truly gifted. Your music is personal and interesting and wants to communicate something that captures the attention ...

Györgi Sebök, pianist

 
   
   

... Ik vind dat je een opvallende, autonome creatieve begaafdheid bezit. De factor tijd wordt zo relatief als zij ook is en iedere vraag is ook het antwoord. De kennismaking met jouw muziek is niet ongelijk aan mijn ervaring met zen ...

Herman Ulhorn, pianist

 
   
   

... De muziek die je schrijft is universeel ...

Martijn van den Hoek, pianist

 
   
   

... Er staat vast, dat zij een begenadigd kunstenares is. Deze creativiteit en scheppingsdrang zijn zeer groot ...

G.O. van de Klashorst, bewegingstherapeut voor musici

 
   
   

... Wat me er in raakt is de helderheid, de subtiliteit en de mooie klankkleuren ...

Merel Ritz, sopraan

 
   
   

... Ik zou zeer vereerd zijn om verder met je te mogen werken, ik vind dat je mooie muziek schrijft, heel expressief! ...

Harry van Berne, tenor

 
   
   

... Ik vind uw werk zeker goede muziek, die bij het publiek gehoor moet vinden ...

Elly Ameling, sopraan

 
   
   

... Wat heb je schitterende liederen gemaakt ... Ik kan je eerlijk zeggen dat ik de samenwerking met jou als een soort zegen zie ... Buitengewoon inspirerend! ...

Hans Zomer, basbariton

 
   
   

... Je brengt een musicus weer in kontakt met waarom hij of zij ooit verliefd werd op dat instrument ...

Wolf Eekhof, contrabassist

 
   
   
  The text of this website is available for modification and reuse under the terms of the Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License and the GNU Free Documentation License (unversioned, with no invariant sections, front-cover texts, or back-cover texts).
  Cite this page!